nl - fr

Siliciumcarbide

Siliciumcarbide is een warmtegeleider, een combinatie van twee mineralen ontgonnen uit de aarde (silicium en koolstof) die samengesmolten zijn tot siliciumcarbide (SIC). De samenstelling van deze delfstoffen is, na diamant, de hardste grondstof. Siliciumcarbide bevat specifieke eigenschappen zoals warmteabsorptie en geleidelijke warmteverspreiding. Ecco Stove is vervaardigd uit deze minerale samenstelling en bezit het patent voor dit unieke gebruik.

Deze technologie is uitermate doeltreffend gebleken. De minimale CO-uitstoot is één van de grootste troeven, samen met de langzame en duurzame verspreiding van de warmte. Kenmerkend is dat de ruimte waarin Ecco Stove staat ongeveer 2 graden warmer is dan de omliggende kamers. Door de langzame straling kan u de deuren openzetten en verspreidt het toestel perfect zijn warmte naar de aangrenzende ruimtes.